Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., dalej („RODO”).

2. Polityka prywatności dotyczy witryny internetowej www.wiktorutkowski.pl (dalej określanej jako „Serwis”) i odnosi się do każdego użytkownika ( dalej zwanego „Użytkownik”), który korzysta z Serwisu, w tym osób, które odwiedzają Serwis oraz osoby, które pozostawiają w nim komentarze.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firmą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego pod adresem www.wiktorutkowski.pl (zwany dalej „Serwisem”) jest North Studio Sp. z o.o., z siedzibą w:  27-200  Starachowice przy ulicy Zaczkiewicza 4 i numerze NIP: 664 214 32 82 (zwana dalej „Administratorem”). Jako Administrator Serwisu, wywiązujemy się z obowiązku ochrony prywatności danych Użytkowników oraz przestrzegamy wszelkich uregulowań prawnych określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

4.Administrator Serwisu pragnie poinformować, że wszelkie zawarte w Serwisie treści są prawnie chronione, w szczególności prawami autorskimi, i nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody osoby uprawnionej, pod rygorem nieważności. Zastrzega się jednocześnie, że dozwolone jest jedynie korzystanie z utworów w zakresie dozwolonego użytku osobistego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Jakiekolwiek próby naruszenia prawa autorskiego i działań wykraczających poza dozwolony użytek są stanowczo zabronione i mogą być poddane odpowiedzialności cywilno-karnej.

6. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.

7. Administrator Serwisu podejmuje wszelkie starania, aby zagwarantować ochronę prywatności Użytkowników. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników, Administrator stosuje odpowiednie środki zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zabezpieczenia te mają na celu uniknięcie utraty, zniszczenia lub ujawnienia danych osobowych osobom niepowołanym, jak również nieprawidłowego ich wykorzystania.

8. W przypadku braku akceptacji zasad określonych w niniejszej Polityce Prywatności, Administrator prosi Użytkowników o rezygnację o niekorzystanie z Serwisu.

9. Dane osobowe Użytkowników przekazywane poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie „Kontakt” lub adres e-mail kontakt@wiktorutkowski.pl są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub w przypadku wyrażenia przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Dane osobowe mogą być również wykorzystane do zbierania informacji statystycznych, analizy ruchu na stronie oraz profilowania z wykorzystaniem narzędzi takich jak Google Analytics i Facebook Pixel. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.

10.  Udostępnienie przez Użytkownika danych w ramach formularza kontaktowego, o którym mowa w punkcie 9, lub przesłanie wiadomości na adres kontakt@wiktorutkowski.pl

11. Serwis przetwarza następujące dane w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu: podstawowe dane identyfikacyjne( w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail) informacje o uroczystości ślubnej( takie jak data i miejsce) informacje techniczne ( w tym adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, czas spędzony na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera) oraz inne podobne informacje.

12. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi. Po osiągnięciu celów przetwarzania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane. Użytkownik ma prawo do skorzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych, w tym do żądania usunięcia swoich danych osobowych.

13. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

14. Polityka Prywatności nie obejmuje serwisów i firm, których dane kontaktowe zostały umieszczone na naszej stronie internetowej. Zalecamy, aby użytkownicy zapoznali się z polityką prywatności tych firm, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki zbierane są i przetwarzane dane przez inne strony internetowe.

15. Zamieszczone w Serwisie ogłoszenia, reklamy oraz inne informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one również podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.

16. Serwis nie bierze odpowiedzialności za treści prezentowane w komentarzach.

17. Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu przysługują następujące prawa dotyczące przetwarzania jego danych osobowych:

-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

-prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

-prawo do usunięcia danych,  jeżeli użytkownik uważa, że Administrator nie ma podstaw do przetwarzania jego danych, może zażądać ich usunięcia,

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych, użytkownik może zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeśli Użytkownik uważa, że Administrator posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub dane te są przetwarzane bezpodstawnie, lub Użytkownik nie chce, aby Administrator je usunął, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,

-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik może skorzystać z powyższych praw, kontaktując się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości.

18.  Serwis korzysta z plików cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego z Serwisu.

19. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:

  • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
  • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;Podmioty wymienione w pkt. 19. są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu ROD

20. Podmioty wymienione w pkt. 19. są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

22 Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:

  • analizy zachowań Użytkowników w Serwisie – podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zapoznanie się z informacją o zasadach używania plików cookies prezentowaną w Serwisie tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;
  • w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności Serwisu,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
  1. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 22. przetwarzane są  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.
  2. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych , lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
  3. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.